โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

เด็กกำพร้า เงื่อนไขการรับเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง

เด็กกำพร้า

เด็กกำพร้า ในชีวิตเรา ย่อมมีพ่อแม่ที่โหดร้ายที่ทอดทิ้งล … Read more

อาหารคริกเก็ต ผลิตภัณฑ์โปรตีนสำหรับสุขภาพของนักกีฬา อธิบายได้ ดังนี้

อาหารคริกเก็ต

อาหารคริกเก็ต คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารคริกเก็ต หรือที่เรีย … Read more

ความรู้ทั่วไป การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคน

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ดังนั้น การแสดงแทนจึงเป็นภาพของวัตถุ หรือ … Read more

ทันตแพทย์ การรวบรวมข้อมูล คำถามสำหรับการนัดหมายทันตแพทย์

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ เมื่อไปพบทันตแพทย์ การนัดหมายใดๆจะเริ่มต้นด้ว … Read more

ความรู้วิทยาศาสตร์ การปลอมแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์

ความรู้วิทยาศาสตร์

ความรู้วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความสำคัญและขอบเขตไม่คว … Read more

นมแม่ อธิบายประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากอายุ 1 ขวบ

นมแม่

นมแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากอายุ 1 ขวบสมเหตุสมผลห … Read more

ลักษณะตาแมว การอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับดวงตาของแมว

ลักษณะตาแมว

ลักษณะตาแมว ดวงตาของแมวที่แข็งแรงเปล่งประกายด้วยความสว่ … Read more