โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

แผลสด อธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่สามารถใช้รักษาผิวหนังรอบๆแผล

แผลสด ช่วยเหลือเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากสารเคมีรวมกันในขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ การให้การดูแลทางการแพทย์รวมถึงมาตรการทั้งหมดที่จำเป็นทั้งในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ OVTV ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ หรือแผลไหม้ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ด้วยความพ่ายแพ้ของการกระทำฝีที่ผิวหนังของ OVTVความช่วยเหลือหลักคือการกำจัดพิษทางกลและการกำจัดก๊าซของเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ ประการแรก รอยโรค FOVต้องการการรักษาด้วยยาแก้พิษ

และมาตรการที่มุ่งกำจัดความมึนเมา ฟื้นฟูการทำงานของร่างกายที่สำคัญการปฐมพยาบาล แผลสด นอกเหนือจากมาตรการที่ใช้สำหรับบาดแผล การบาดเจ็บ หรือการเผาไหม้เฉพาะแล้ว ยังมีการดำเนินการต่อไปนี้เพิ่มเติม โอเม็บสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ โอเม็บด้วยความพ่ายแพ้ของ FOV การแนะนำยาแก้พิษจาก AIโอเม็บการฆ่าเชื้อบางส่วนของเนื้อหาของแต่ละคน โอเม็บแพ็คเกจป้องกันสารเคมี กำจัดออกจากแผล ในขั้นตอนของการให้การปฐมพยาบาล

ซึ่งอยู่ที่โพสต์การคัดแยกผู้ป่วยที่เข้ามาทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ก่อตัวและกลุ่มที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในกลุ่มที่ 1 จะถูกส่งไปยังสถานที่บำบัดพิเศษเพื่อฆ่าเชื้อบางส่วน การขจัดก๊าซของ OVTV หยดของเหลวที่ตกลงบนพื้นที่เปิดของร่างกายและเครื่องแบบ ผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ 2 ไปที่เต็นท์รับแขกและคัดแยกทันที มาตรการปฐมพยาบาล ฉุกเฉินสำหรับแผลที่เกิดจากสารเคมีรวมถึง โอเม็บ ด้วยความพ่ายแพ้ของ FOV

แผลสด

การแนะนำของยาแก้พิษ โอเม็บ การบำบัดด้วยออกซิเจนและการใช้เครื่องช่วยหายใจ โอเม็บ ในกรณีที่รุนแรง การแนะนำของยาวิเคราะห์และเครื่องขยายหลอดเลือด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรวมกัน จะมีการใช้ห้องแต่งตัวแยกต่างหากซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทำงานในอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในห้องแต่งตัวนี้ มีการเปลี่ยนผ้าปิดแผลและฆ่าเชื้อ ไล่แก๊ส ของแผล โอเม็บ ในกรณีที่ FOV เสียหาย รักษาผิวหนังรอบๆ แผลด้วยส่วนผสมของโซดาไบคาร์บอเนต

8 เปอร์เซ็นต์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เตรียมส่วนผสมก่อนใช้ และตัวแผล ด้วยสารละลายไบคาร์บอเนต 5 เปอร์เซ็นต์ ของโซดา โอเม็บ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากแก๊สมัสตาร์ด การรักษาผิวหนังรอบๆ แผลด้วยสารละลายคลอรามีนที่มีแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ และตัวบาดแผลเอง ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โอเม็บ ในกรณีที่เลวิไซต์ได้รับความเสียหาย การรักษารอบบาดแผลด้วย

สารละลายแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ ของไอโอดีนหรือสารละลายของลูโกล และบาดแผลเอง ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรับผู้บาดเจ็บที่มีรอยสารเคมีรวมกันจนถึงขั้นตอนการอพยพ ซึ่งได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเฉพาะทางเริ่มแรกที่โพสต์การคัดแยก โฟลว์ยังแบ่งออกเป็นโฟลว์ที่เป็นตัวแทนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น กลุ่มที่ 1 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจะถูกส่งไปยัง CCA ซึ่ง จะดำเนินการ ฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์

เปลื้องผ้า ล้างร่างกายด้วยสบู่และน้ำ ขจัดคราบบริเวณที่ติดเชื้อในร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องแบบ กลุ่มที่ 2 เข้าสู่เต็นท์คัดแยกทันที การดูแลทางการแพทย์ที่ ผ่านการรับรอง ด้วยการหลั่งไหลจำนวนมากของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมุ่งเน้นการใช้อาวุธเคมี โครงสร้างของการปรับใช้และเนื้อหาของงานของหน่วยการทำงานของ โอเม็บ เปลี่ยนไป ผู้สมัครจำนวนมากจะได้รับความช่วยเหลือด้านการรักษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีวิสัญญีแพทย์ ผู้ช่วยชีวิตและศัลยแพทย์

บางส่วนร่วมด้วย ส่วนสำคัญของ OVTV ที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น ดังนั้นแทนที่จะต้องแต่งตัวและแต่งตัวสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส วอร์ดผู้ป่วยหนักจะถูกนำไปใช้เพิ่มเติม การผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีแผลจากสารเคมีร่วมกันจะดำเนินการในห้องผ่าตัดเพิ่มเติมที่แยกจากกันโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การผ่าตัดสำหรับรอยโรคเคมีรวมกันนั้นดำเนินการตามข้อบ่งชี้ที่เร่งด่วนและเร่งด่วน คุณสมบัติหลักของการดูแลที่มีคุณภาพ

ความจำเป็นในการผ่าตัดรักษาบาดแผลที่ติดเชื้อพุพอง หลังจากทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโดยธรรมชาติของบาดแผลนั้นพิจารณาจากตัวมันเอง ควรจำไว้ว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการกำจัด PBTV ออกจากบาดแผลนั้นทำได้ด้วยการผ่าตัดรักษาในชั่วโมงแรกหลังจากเกิดแผล แต่จะมีการระบุในภายหลังด้วย หากสภาพทั่วไปที่รุนแรงไม่เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาของการบาดเจ็บที่คุกคามถึงชีวิต แต่เป็นผลมาจากการดูดซับของ OVTV ควรชะลอการแทรกแซงการผ่าตัดจนกว่า

สภาพจะคงที่และควรดำเนินการบำบัดด้วยยาแก้พิษและล้างพิษอย่างเข้มข้น การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรอยโรคเคมีรวมขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของส่วนประกอบของรอยโรคใน HPMG ผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การรักษา ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผาไหม้ นักพิษวิทยา การรักษามุ่งเป้าไปที่การกำจัดผลกระทบที่เป็นพิษของระบบปฏิบัติการและผลที่ตามมา

การแก้ไขการทำงานของร่างกายที่บกพร่อง การฟื้นฟูสถานะทางภูมิคุ้มกัน การป้องกัน AI และการกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม เมื่อคำนึงถึงระยะเวลาของการรักษาและการขาดโอกาสในการกลับไปรับบริการ ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแผลที่เกิดจากสารเคมีรวมกันทันทีหลังจากที่อาการคงที่ไปยัง TGZ ตัวอย่างการวินิจฉัยรอยโรครวมการบาดเจ็บจากรังสีกลไกร่วมในระดับปานกลาง บาดแผลกระสุนทะลุเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกลางต้นขาขวา 3 นัด

การเจ็บป่วยจากรังสีเฉียบพลันที่มีความรุนแรงปานกลาง ระยะเริ่มต้น ความเสียหายทางกลไกเคมีรวม กระสุนหลายนัดทำให้เนื้อเยื่ออ่อนบริเวณส่วนล่างตาบอด การบาดเจ็บจากการสูดดมฟอสจีนในระยะของการพัฒนาของอาการบวมน้ำที่ปอดเป็นพิษ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันระดับ 3 ความเสียหายทางกลไกเคมีรวม สะเก็ดระเบิดของเนื้อเยื่ออ่อนของต้นขาขวาทำให้ตาบอด แผลพุพองของผิวหนัง การบาดเจ็บจากกลไกและรังสีรวมในระดับที่รุนแรงมาก

การบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ หน้าอก แขนขา การบาดเจ็บของสมองเปิด สมองฟกช้ำอย่างรุนแรง เลือดออกใต้สมอง กระดูกฐานกะโหลกศีรษะแตก การรักษาโรคเท้าช้าง ด้านซ้าย การบาดเจ็บที่หน้าอกแบบปิด ซี่โครง 2 ถึง 5 หักด้านซ้าย กระดูกโคนขาขวาหักแบบปิด การเจ็บป่วยจากรังสีเฉียบพลันระดับรุนแรง ระยะเริ่มแรก สถานะขั้ว

อ่านต่อ : กล่องเสียง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลจากกระสุนปืนของกล่องเสียง