โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2524