โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

สัญชาตญาณ ความรู้ที่สำคัญต่อสัญชาตญาณในการแพทย์

สัญชาตญาณ คือความสามารถในการเข้าใจเรื่องทั่วไปในปัจเจก เพื่อดูความ จำเป็นในวัตถุ ปรากฏการณ์ กระบวนการ สัญชาตญาณเป็นที่เข้าใจโดยตรงของความจริงโดยปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยความช่วยเหลือของหลักฐาน มัน ความจริง เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นี่คือความสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน สัญชาตญาณในการเข้าใจความจริงโดยตรงนั้นตรงกันข้ามกับความรู้ความเข้าใจแบบวิปัสสนาทั่วไป

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนตรรกะใหม่จะดำเนินต่อไป ในขั้นตอนก่อนหน้าและทำหน้าที่ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเบื้องต้น สำหรับขั้นตอนถัดไป เบิร์กสัน 1859 ถึง 1941 โดยหลักการแล้วภักดีต่อสติปัญญา การคิดเชิงแนวคิด เรียกสัญชาตญาณว่า การแทรกซึมโดยตรง ของหัวเรื่องเข้าไปในวัตถุแห่งความรู้ ในความเห็นของเขา สัญชาตญาณเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการรู้สึกถึง ความจริง แรงกระตุ้นที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือความก้าวหน้าเชิงสร้างสรรค์ประเภท นี้พบได้ในนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ศิลปิน ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สัญชาตญาณจะไม่ถูกปฏิเสธ โดยพิจารณาว่าเป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์ กระบวนการได้ นี่คือการทำงานของจิตใจที่แฝงอยู่ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านี้ และได้รับการแก้ไขในสภาวะไร้สติ เป็นผลจากความรู้ความเข้าใจที่ไม่คาดคิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคนิค ศิลปะ

การแพทย์ มีความโดดเด่น ปรีชา คนเก่งทุกคนมีความโดดเด่นด้วยความรู้ เชิงสัญชาตญาณระดับสูง ดังนั้น การค้นพบโดยสัญชาตญาณจึงเกิดขึ้นในหมู่นักเคมี เมนเดเลเยฟ 1834 ถึง 1907 ผู้ค้นพบกฎธาตุ 1869 ในความฝันและใน เคคูเล 1829 ถึง 1896 ผู้เห็นภาพโครงสร้างของโมเลกุลเบนซีน และนักวิทยาศาสตร์คลินิก 1832 ถึง 1889 อาศัยสัญชาตญาณในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติ เธอช่วยเขาเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะ

การติดเชื้อของโรคดีซ่านโรคหวัด โรคของบ็อตกิน เขาวินิจฉัยว่าป่วยขณะที่พวกเขาเดินจากประตูไป 7 เมตรไปหาหมอ นี่เป็นเพราะสัญชาตญาณนำหน้าด้วยข้อมูล การประมวลผลในระดับที่ไม่รู้สึกตัวคือ 10 ถึงบิตกำลังที่ 9 วินาทีในขณะที่ระดับจิตสำนึกมีเพียง 10 ถึง 2 องศาบิตวินาที ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และปรัชญา สัญชาตญาณ มักจะถูกมองว่าเป็นรูปแบบพิเศษของความรู้ทางประสาทสัมผัสของสิ่งของหรือปรากฏการณ์

ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้โดยนัยของสาระสำคัญภายใน ตรงกันข้ามกับมุมมองนี้ นักเหตุผลนิยม เช่น อาร์ เดส์การต บี สปิโนซา จี ไลบนิซ หยิบยกตำแหน่งของสัญชาตญาณว่าเป็นความสามารถทางปัญญาในการแยกแยะความจริงทางจิตใจ กล่าวคือ ราวกับว่าผ่านสายตาของจิตใจ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับสัญชาตญาณว่าเป็นสัญชาตญาณทางชีวภาพที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถตีความได้ ตำแหน่งทางศาสนาที่ถือว่าสัญชาตญาณเป็นพระเจ้า

สัญชาตญาณ

การเปิดเผยใหม่ ในทางกลับกัน ระเบียบวิธีเชิงปรัชญาถือว่าสัญชาตญาณไม่ใช่เป็นความรู้ความเข้าใจแบบพิเศษ และยิ่งกว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุผล ไม่คล้อยตามคำอธิบาย แต่เป็นรูปแบบที่แปลกประหลาด ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของกระบวนการทางปัญญา แนวคิดทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับสัญชาตญาณไม่ได้หักล้างความเป็นไปได้ของ ความโลภ ของความจริงในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความจำเพาะของสัญชาตญาณอยู่ในความจริงที่ว่าราคะและมีเหตุผลเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กลไกในการรวมภาพที่มองเห็นเข้าไว้ในโครงสร้างของการให้เหตุผลเชิงตรรกะที่สอดคล้องกัน ในบางกรณี บางขั้นตอนของแนวทางการให้เหตุผลเหล่านี้ยังคงหมดสติ และผลลัพธ์จะปรากฏในรูปแบบที่เสร็จสิ้นราวกับอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แบบฟอร์มด้วยตัวเอง กลไกอันละเอียดอ่อนของสัญชาตญาณอยู่ในขั้นตอนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ของความรู้ความเข้าใจ บุคคลสร้างแบบจำลองสัญชาตญาณหลายอย่างซึ่งบางอันก็รับรู้โดยเขาในขณะที่คนอื่นยังคงอยู่รอบนอกของจิตสำนึก ตามกฎแล้วมีสิ่งที่ขัดแย้งกับมุมมองที่กำหนดไว้และถูกกีดกันจากวิสัยทัศน์ของเขาภายใต้อิทธิพลของทัศนคติที่โดดเด่นของบุคคลและไม่ใช่เพราะข้อบกพร่องทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในแบบจำลองเหล่านี้ การแก้ปัญหา

ภายใต้อิทธิพลของบางคำใบ้แบบสุ่มบางครั้งในรูปแบบของภาพที่กระตุ้นความรู้สึก มีความตระหนักในแบบจำลองของการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าใจที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาหลายคนงงงวยที่รับรู้รูปแบบเดียวของกระบวนการรับรู้ว่าเป็นห่วงโซ่ของการดำเนินการทางจิตวิเคราะห์ตามลำดับตามกฎของตรรกะที่เป็นทางการ ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรลึกลับ ไม่มีเหตุผลที่นี่

หากไม่มีงานเบื้องต้นมากมายเกี่ยวกับการสะสมและการประมวลผลความรู้ ก็ไม่มีและไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาพูดถึงสัญชาตญาณของแพทย์ แต่ไม่เกี่ยวกับสัญชาตญาณของนักเรียน ในกรณีหลังเป็นการคาดเดามากกว่า ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเปลือกสมอง สามารถรับรู้ได้ทันที บางคนอยู่ต่ำกว่าธรณีประตูแห่งสติจนถึงเวลาหนึ่ง การศึกษาธรรมชาติของปฏิกิริยาการคาดเดาและการสะท้อนขั้นสูงของความเป็นจริง

โดยสิ่งมีชีวิตจะช่วยได้ สามารถเข้าใจธรรมชาติของความรู้เชิงสัญชาตญาณได้ดีขึ้น การคาดคะเนเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการทำนายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากระบวนการและปรากฏการณ์บางอย่างในปัจจุบันและอนาคตโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะในอดีตของพวกเขา การสะท้อนกลับเป็นปฏิกิริยาของร่างกายไม่เพียงต่อสิ่งเร้าโดยตรงบางอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทิศทางที่สิ่งเร้านี้เคลื่อนที่ในระหว่างการเคลื่อนไหวปกติของมันด้วย

ความสามารถในการคาดการณ์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าดำเนินการบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างปรากฏการณ์ของโลกภายนอกซึ่งอยู่ในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมที่มีเหตุผล สะท้อนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ของโลกภายนอก การตอบสนองการอนุมานให้การตอบสนองที่เพียงพอของสัตว์ต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ เห็นได้ชัดว่าการตอบสนอง

การคาดเดาไม่ได้เป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้น ทางชีววิทยาอย่างหนึ่งสำหรับ การเกิดขึ้นของความคิดของมนุษย์ แต่ยังรวมถึงรูปแบบเฉพาะของความรู้ความเข้าใจเช่นสัญชาตญาณ สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตสรีรวิทยาของความรู้ความเข้าใจโดยสัญชาตญาณคือกรณีของการแก้ปัญหาหนึ่งประเด็น ซึ่งอธิบายโดย พาฟลอฟ ใน วันพุธ แห่งหนึ่งในปี 2477 เขากล่าวว่า ฉันพบว่าสัญชาตญาณทั้งหมดจำเป็นต้องเข้าใจว่าในที่สุดคนๆหนึ่งก็จำได้และเขาไม่ได้คำนวณทุกอย่างเท่าที่เขาเข้าใกล้เตรียม ตามคำสอนของเปาโล เปลือกสมองไม่สามารถพิจารณาได้ว่าตื่นตัวเท่ากันทุกขณะ นอกจากโซนของความตื่นเต้นง่ายที่ดีที่สุดแล้ว ยังมีพื้นที่และโซนที่อยู่ในสถานะแฝงและยับยั้ง

อ่านต่อ สังคม อิทธิพลของเงื่อนไขทางสังคมในกระบวนการทางชีววิทยา