โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

พัฒนาการเด็ก การอธิบายข้อเท็จจริงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็ก ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการได้เห็นเด็กเติบโต และมีพัฒนาการ กระบวนการนี้น่ายินดีอย่างยิ่ง ในสายตาของผู้ปกครอง ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเด็กจะกระตุ้นความชื่นชมในตัวพวกเขา แม้ว่าเด็กจะพัฒนาตามจังหวะของตัวเอง แต่ก็มีรูปแบบ และปัจจัยทั่วไปมากมาย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการนี้ ในกระบวนการพัฒนาของเด็ก มาดูข้อเท็จจริงบางประการ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่ควรทราบ

ปัญหาของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อพัฒนาการของลูกได้ ในระหว่างตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ต้องระมัดระวังหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่า พัฒนาการปกติของเด็กในครรภ์และหลังคลอด ประการแรกหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง ปัจจัยและสารที่อาจก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดในเด็ก ตัวอย่างเช่น แอลกอฮอล์ ยาและสารพิษอื่นๆ ความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติต่างๆ

อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้เช่นกัน ผู้ปกครองไม่สามารถมีอิทธิพลต่อปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่เมื่อรู้ล่วงหน้าก็สามารถสรุปได้ว่า แม่และเด็กต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือไม่ พัฒนาการของเด็กได้รับจากปัจจัยทางพันธุกรรม และสิ่งรอบตัว กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างมาก ต่อพัฒนาการของเด็กเป็นราย แต่อาจส่งผลต่อกระบวนการนี้โดยรวม

ตัวอย่างเช่น เด็กมีความโน้มเอียงทางพันธุกรรมที่จะสูง แต่ถ้าร่างกายของเขาไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอ ในระหว่างการเจริญเติบโต เขาอาจจะไม่พัฒนาความโน้มเอียงนี้ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลี้ยงดู นักวิจัยจำแนกรูปแบบการศึกษาหลักออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ประชาธิปไตย เผด็จการ เสรีนิยมและการไม่สนใจ

พัฒนาการเด็ก

แต่ละคนอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น เด็กที่เลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่เป็นประชาธิปไตย มักจะเติบโตมามีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต ในขณะที่เด็กที่ถูกเลี้ยงดู โดยพ่อแม่แบบเสรีนิยม มีปัญหาในการเชื่อฟัง และปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวัน และอาจเรียนได้ไม่ดีในโรงเรียน รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยดีที่สุดสำหรับลูก

การเลี้ยงดูเช่นนี้ ช่วยพัฒนาความสามารถความมั่นใจในตนเองของเด็ก และทำให้เขามีความสุข ผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฟังเด็กแสดงความรัก และความห่วงใยแก่เขา แต่ในขณะเดียวกันก็กำหนดขอบเขต และผลที่ตามมาสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดี พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก เกิดขึ้นตามรูปแบบที่แน่นอน บางทีคุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน

แต่ร่างกายพัฒนาตามลำดับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ลำตัวพัฒนาก่อนแขนและขา กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนตัวเล็ก และโดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายจะเกิดขึ้นจากมากไปน้อย ลำดับการพัฒนาเริ่มด้วยหัวและจบด้วยเท้า วิธีที่พ่อแม่พูดคุยกับลูก ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษาของพวกเขา หากแม่พูดกับลูกตั้งแต่อายุยังน้อย และเรียกเขาว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเขา

สิ่งนี้จะช่วยเขาพัฒนาทักษะการพูด และเพิ่มพูนคำศัพท์ คำศัพท์ง่ายๆ และเสียงที่เปล่งออกมาดีขึ้น ช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้เร็วและง่ายขึ้น การพูดพล่ามของทารก เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกของการพัฒนาการพูด การพัฒนาทักษะการพูดในเด็กต้องผ่าน 4 ขั้นตอนหลัก พูดพล่ามและออกเสียงเสียงที่ไม่ต่อเนื่องกัน ออกเสียงหนึ่ง สองคำและวลี

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพูดพล่ามของทารก ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเสียงที่พ่อแม่ไม่สามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาการพูด ในการพัฒนาเด็กทุกคนผ่านขั้นตอนเดียวกัน แต่เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง แพทย์เด็กและผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาการเด็ก ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์สำคัญ และทักษะพื้นฐานที่เด็กได้รับ ในระหว่างการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กมีพัฒนาการที่ไม่เบี่ยงเบน

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า เด็กแต่ละคนสามารถออกเสียงคำแรก ก้าวแรก ในแต่ละช่วงอายุได้ หากลูกของเพื่อนบ้านพูด หรือก้าวแรกเร็วกว่าคุณ นั่นก็หมายความว่า เขากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่ว่าลูกของคุณจะล้าหลังในด้านพัฒนาการ ยิ่งพ่อแม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กได้เร็วเท่าไหร่ จิตใจของเขาก็จะยิ่งมีสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น หากผู้ปกครองตอบสนองต่อคำขอของเด็กอย่างรวดเร็ว

หากพวกเขาให้เวลาและเล่นกับเขาเพียงพอ ความผูกพันทางอารมณ์กับพวกเขาจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตไวต่อผู้อื่น มีความนับถือตนเองสูงขึ้น และมีพัฒนาการทางจิตใจ ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ จากพ่อแม่อย่างเหมาะสม การดูแลเด็กที่มีคุณภาพมีผลดีต่อพัฒนาการของเขา พ่อแม่มักกังวลเมื่อทิ้งลูกไว้ที่โรงเรียนอนุบาล หรืออยู่กับพี่เลี้ยง อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยากล่าวว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลดีต่อเด็กได้

โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยงดูแลเขาเป็นอย่างดี เมื่อเลือกโรงเรียนอนุบาลหรือพี่เลี้ยงเด็ก อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวัง ให้เขาใช้เวลากับเด็กภายใต้การดูแลของคุณ เชื่อสัญชาตญาณของคุณ หากมีบางอย่างผิดปกติ ให้ปฏิเสธบริการของบุคคลนี้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถอธิบายอย่างมีเหตุผลว่า อะไรที่กระตุ้นความสงสัยของคุณ ใช้ตัวเลือกต่างๆ จนกว่าคุณจะพบสถานที่ หรือบุคคลที่คุณแน่ใจ 100 เปอร์เซ็นต์ สิ่งสำคัญคือ เด็กได้รับความรักและการดูแลจากพ่อแม่เป็นอย่างดี

บทความที่น่าสนใจ ข้อเท็จจริง การอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ทั่วไปที่ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง